August 2019 – Mass

பொதுக் காலம் – ஆண்டின் இருபதாம் ஞாயிறு 

இந்த மாதம் தூய கன்னி மரியாவின் விண்ணேற்பு திருநாளையும் , இந்திய நாடு விடுதலைப் பெற்ற திருநாளையும்  கொண்டாடுகிறோம். நமது குழந்தைகள் கோடை விடுமுறை முடிந்து புது கல்வி ஆண்டை தொடங்குகிறார்கள்.  இந்த மாத திருப்பலியை நமது இளையர் குழு சிறப்பிக்க உள்ளது. அவர்களே பாடல்களையும், இசையையும் ,வாசங்களையும், மன்றாட்டுக்களையும் எடுத்து செய்ய உள்ளார்கள். இந்த மாத திருப்பலியை மறைதிரு. பிரகாசம் அடிகள் நிறைவேற்ற உள்ளார். அனைவரும் வந்து அவர்களுடன் இணைந்து  இறைவன் அருளை பெற அன்புடன் அழைக்கிறோம்.

This month we are celebrating the Assumption of Mary and India’s Independence Day. Our children are finishing up their summer holidays and starting the new school year. Our youth team will be celebrating this month’s mass. They are going to sing, do readings and prayers. Rev. Fr. Pragasam will be celebrating this month’s mass. Please come and join with the youth and receive our Lord’s mercy. Thanks.

July 2019 Mass

July 2019 Mass

பொதுக்காலம் ஆண்டின் பிதினாராம் ஞாயிறு. நாம் இந்த விடுமுறை நாள்களில் பயணம் செய்யும் அனைத்து  குடும்பத்தினருக்காக, அவர்களின்  பாதுகாப்பிற்க்காகவும் செபிப்போம். இந்த வார திருப்பலியை தவத்திரு. ஞானப்பிரகாசம் பிரகாசம் அடிகள் நிறைவேற்றுகிறார். அனைவரும் வருகைத் தந்து சிறப்பிக்க வேண்டுகிறேன். மாலை ஆறு மணிக்கு செபமாலையுடன் ஆரம்பிப்போம்.

This Sunday is 16th Sunday of ordinary time. We pray for all the families who travel during these holidays and for their safety. Rev. Fr. Pragasam will be celebrating the high mass . Please join us for the Tamil mas. We will start with Rosary at 6 pm.

Volunteering at Food Bank

Volunteering at Food Bank

June Volunteering at the
Food Bank’s Durham Branch on June 15 (Saturday) from 9:00 am to 12 noon.

Ages 12 and up are welcome.
It is the Father’s day weekend!
Address : 2700 Angier Avenue, Durham, NC 27703

Note: all volunteers should wear close toed shoes as per the rules.

June 2019 Tamil Mass

June 2019 Tamil Mass

இந்த வாரம் நாம் மூவொரு கடவுள் திருவிழாவை கொண்டா உள்ளோம்.மேலும் இந்த வாரம் தந்தையர்  தின விழா.வாருங்கள் அனைவரும் இறைவனை நம் தாய் மொழியில்  புகழ்வோம்.

We will be celebrating the Solemnity of the Most Holy Trinity. Also, this week happened to be Father’s Day. Please come and join us for the monthly Tamil Mass.

Summer IT Camp 2019

Summer IT Camp 2019

Summer is a time to relax and rejuvenate between academic years. It is also time for teenagers to pick up some new skills, as well as explore volunteering opportunities. IT has become a life skill and through the Summer IT Camp, RTPTCA gives an opportunity for our teenagers to learn and serve.

Millennials are more familiar with technology and sometimes a step ahead than their parents. Since quite a few of RTPTCA parents work in technology, what better way to bond with their children than dabbling in technology together.

Teenagers from middle school, high school and college are eligible to attend the camp. This year, the camp is open only for teens who are children of RTPTCA members.

Parents and other members are invited to participate in the camp to put together the camp projects, guide and carry out project work

Participants are expected to bring their own laptops. Organizers will attempt to loan laptops if possible. (Not guaranteed!)

Participants successfully completing the camp will be provided a volunteer certificate of participation from RTPTCA.

Code for Christ! Happy Hacking!

Registration Opens 01 June 2019. Stay tuned!

May 2019 Mass

May 2019 Mass

 

May month is dedicated to Mother Mary.  Our kids to may crowning to honor mother Mary.  First mass after Easter, please come and share Easter Joy. We will also remember and pray for Sri Lanka bomb blast victims and UNC Charlotte gun shooting victims.  We will start with Rosary at 6 PM. Holy mass is hosted by Rev. Fr. Gnanapragasam. Please join us.  Thanks.

Volunteering at Ronald MacDonald House at Chapel Hill

Volunteering at Ronald MacDonald House at Chapel Hill

 

The House supports families who have a sick child being treated at the hospital. We go and cook a meal for the families.  RTPTCA group has been signed up for cooking dinner.  Time required would be from approx 3 pm to 7:30.
The start time is a little flexible – depends on how much time we need to cook a meal for around 45-50 people.
Dinner to be served at 6 pm.  we plan the menu, buy the required grocery earlier – go to their kitchen and cook, serve and pack and refrigerate the leftover food.

Spring Social Picnic

Spring Social Picnic

 

Please join us for our Annual Spring Social Picnic.

Details below.

Location:
Crabtree lake, Dogwood shelter,
1400 Aviation Parkway,
Morrisville, NC 27560D

Dogwood shelter is reserved for 9 AM – 9 PM. We will have potluck lunch and Bar-B-Q dinner.
Volunteers also planning for games for Adults and Youth ministry planning games for kids.

 

Annual Lenten Retreat – 2019

Annual Lenten Retreat – 2019

Date: March 16, 2019, Saturday
Time: 10.30am to 6pm
Location: St. Joseph of the Hills Church, 316 Boone Rd, Eden, NC 27288
10.30 to 11am  – Arrival & Individual Preparation
THEME: CALL TO HOLINESS
11 to 11.45am  -Session 1 – A, Through Scriptures, Virtues, etc
11.45 to 12 noon -Break
12.00 to 12.45pm -Session 2 – Sin and Reconciliation
12.45 to 1.15 pm  – Sharing by the congregation
1.15 to 2pm  – Lunch & confession
2 to 2.30pm    – Way of the cross
2.30 to 3.30pm  – Session 3 – B, Through the Holy Eucharist
3.30 to 4.30pm  – tea and silent Meditation
4.30 to 5pm  – Rosary (In English)
5pm    – Holy Mass ( In English
We request everyone to take part this holy exercise and benefit from the prayer and reflection during this season.
Yours in Christ
Fr. Pragasam

Volunteering at TABLE

Volunteering at TABLE

Dear friends,

Let us start this tear with some early volunteering.

A small group volunteer opportunity on Saturday, February 9, 2019 at a local non-profit organization named ‘TABLE’ (www.tablenc.org)
who are committed to providing emergency food aid to local hungry pre-school thru’ middle school children.
I have signed up for our group.
As per the information received,
Max of 12 in a group is a good number.
Volunteer work will involve some combination of sorting & shelving incoming food donations, bagging food for the kids, or light cleaning (vacuuming, wiping down tables, etc.). You can dress casually.

Location – TABLE, Inc.
209 E. Main Street, Carrboro, NC 27510

10:30 am to 12 noon

Please let me know if you are interested. Since there is a Group limit, we will have go with people who respond until we get 12 members. If there is a lot of interest, we can do it again by signing up for another day!

The group can comprise of – adults with elementary kids, or mostly high schoolers with a couple of adults, or all adults, or all college students.

Thanks
Contact Vidya Antony for more details.