• வரவிருக்கும் தமிழ் திருப்பலி

  Upcoming Tamil Mass : 20 October, 2019 Sunday at 6:00 PM. அக்டோபர் மாதத் திருப்பலி: 20 October, 2019 , ஞாயிற்றுக் கிழமை, மாலை 6 மணி. Raleigh ஆயர் மேதகு. Luis Rafael Zarama அவர்கள் பங்கு கொள்கிறார்.

  வரவிருக்கும் தமிழ் திருப்பலி
 • Monthly Tamil Mass

  Monthly Tamil Mass every 3rd Sunday at Lourdes Matha Syro-Malabar Catholic Church, 1400 Vision Dr, Apex, NC 27523. Next mass is on Sunday, October 20th, 2019 at 6 PM.

  Monthly Tamil Mass
 • Hope

  Hope is called the Anchor of the Soul (Hebrews 6:19). It is a promise of the future God has made.

  Hope
 • Peace

  Peace I leave with you, My Peace I give you. (John 14:27)

  Peace
 • Faith

  The Lord will fight for you. You only be still, (Exodus 14:14)

  Faith

Bible Quote of the day

"என்னிடத்தில் வாருங்கள். நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன்."
மத்தேயு 11:28

Our Services

Catechism in Tamil

Catechism in Tamil

Teaching Catechism in Tamil to our children is one of our objectives and service we provide. Our first “Vacation Bible School” was successfully held in the […]

Read More
Season of Lent

Season of Lent

‘So it is written that the Christ would suffer and on the third day rise from the dead’ (Luke 24:46).   Dear Members in Christ, […]

Read More
Holy Mass

Holy Mass

We celebrate Holy Mass in Tamil, every 3rd Sunday of the Month. Our usual location is Lourdes Matha Syro-Malabar Catholic Churchm 1400 Vision Dr, Apex, […]

Read More

Upcoming Events

September Month Mass

Lourdes Matha Catholic Church, 1400 Vision Dr, Apex, NC 27523 September 15, 2019 6:00 pm

Vailankanni Festival 2019

400 Michigan Avenue, N.W., Washington, D.C. 20017 September 7, 2019 1:00 pm

August 2019 – Mass

Lourdes Matha Catholic Church, 1400 Vision Dr, Apex, NC 27523 August 18, 2019 6:30 pm

July 2019 Mass

Lourdes Matha Catholic Church, 1400 Vision Dr, Apex, NC 27523 July 21, 2019 6:30 pm

Latest news

Children Mass – 2018

RTP Tamil Catholic Association. Mass in Tamil with Children’s Choir. RTP தமிழ் கத்தோலிக்கச் சங்கம், குழந்தைகள் பங்கேற்கும் தமிழ் திருப்பலி.

Read More

Youth Mass – August 18, 2019

Text : Antony Jeyaraj What an amazing thing we all did see. Our youth team did a wonderful job last evening during our monthly Mass. […]

Read More

Volunteering at Ronald McDonald house

ஆகஸ்ட் 10, 2019 அன்று, பள்ளியிலும், கல்லூரியிலும் பயிலும் குழந்தைகள், பெரியவர்களுடன் சேர்ந்து Chapel Hill-ல் உள்ள Ronald MacDonald House-ல் கூடினார்கள். Ronald MacDonald House, இந்த பகுதி மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறும் […]

Read More